ตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสาร (Fume Hood) คืออะไร ?


2019-02-12 10:15

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 8,262

ตู้ดูดควัน หรือ ตู้ระบายควัน (FUME HOOD) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการ ดูดไอสารเคมี ในขณะทำการทดลองทางเคมี หรือ เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย หรือ ควันของสารเคมี ที่เกิดขึ้นในขณะทำการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ตู้ดูดควัน ที่ดีจะต้องมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีทนทานต่อสภาพเปียกชื้นจากการใช้น้ำ และ ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ ตู้ดูดควัน ที่ดีจะต้องออกแบบให้มี การเคลื่อนที่ของลมเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMIC) เพื่อให้ลมมีการเคลื่อนที่ผ่านแผงบังคับแนวลม (BRFFLE) ที่เป็นตัวบังคับแนวลมไม่ให้เกิดการม้วนตัว (TURBULENT)

🌳อะไรคือตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี ?
ตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) หรือที่บางครั้งมักเรียกสั้นๆกันจนติดปากว่า "ฮู้ด (Hood)" คืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ "ป้องกันผู้ปฏิบัติการจากอันตรายของสารเคมีหรือสารระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) อาทิเช่น Acetone, Xylene, Formaldehyde, Ethanol เป็นต้น ระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือทางการหายใจก็ตาม"

🌳หลักการทำงานของตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมีเป็นอย่างไร?
หลักการทำงานเริ่มจาก "การดูดอากาศภายในบริเวณที่เครื่องนี้ตั้งอยู่ ผ่านทางด้านหน้าของเครื่องไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่อลมนอกเครื่อง จนส่งออกสู่ภายนอกอาคารในที่สุด" ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลม (Blower/Fan) จะอยู่ภายในเครื่องหรือนอกเครื่อง และมีระบบการกรอง (Filtration) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการนำเสนอและผลิตของผู้ผลิตแต่ะละราย แตกต่างกันไป

🌳ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี แบ่งได้กี่ประเภท?
ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี นี้มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ลักษณะความเป็นกรด-ด่างของสารเคมีที่ต้องการป้องกัน ลักษณะการติดตั้งร่วมกับระบบระบายอากาศของอาคาร แต่โดยรวมแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

1. ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Ducted Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่มีการต่อท่อนำอากาศไประบายออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นรูปแบบตู้ดูดควันที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย
2. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่ไม่มีการต่อท่อออกนอกอาคาร แต่จะอาศัยแผงกรองชนิดต่างๆ เพื่อดูดซับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นไว้แทน

🌳ตู้ดูดควันกับตู้ปลอดเชื้อแตกต่างกันอย่างไร?
ตู้ดูดควัน ทำหน้าที่ป้องกัน สารเคมี จากผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น (Personnel Protection only) ในขณะที่ "ตู้ปลอดเชื้อ" สามารถป้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน (Personnel Protection), ผลิตภัณฑ์ (Product Protection) และ สิ่งแวดล้อม (Environment Protection) ได้พร้อมๆกัน ซึ่ง ไม่สามารถนำมาใช้งานแทนกันได้ และอาจส่งผลเสียหายต่องานที่ทำและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้่โดยตรง ดังนั้นองค์กรและผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาถึงสภาพงานและความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองนี้ให้ชัดเจนเสียก่อนบริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509