ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น - Fume Hood


2018-11-20 13:40

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 1,456

ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น - Fume Hood ยี่ห้อ Bio Plus

ตู้ดูดกลิ่น และ ดูดไอสารเคมี ที่เป็นอันตราย โดยมีตัวกรองไอสารเคมีไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกสู่สภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม จากสารเคมีและกลิ่น โดยผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ANSI/ASHRAE 110-1995: Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods สำหรับ ตู้ดูดไอสารเคมี แบบไร้ท่อ

☁️ ความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในไม่น้อยกว่า 750 lux สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
☁️โครงสร้างด้านหน้าตู้เอียงประมาณ 50 องศาเพื่อความสะดวกต่อการทำงาน ทำให้ นั่งก้มหน้าทำงานหน้าตู้ในท่าที่สบายโดยไม่รู้สึกเมื่อยแม้จะทำงานเป็นเวลานาน ๆ
☁️ มอเตอร์ Brand: ebm (เยอรมันนี) มีความคงทน เสียงเงียบ
☁️ แผ่นกรอง Main Filter ชนิด Activated carbon สำหรับดูดซับกลิ่น และ ไอสารเคมีหลักการทำงานของตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมีเป็นอย่างไร

หลักการทำงานเริ่มจาก "การดูดอากาศ" ภายในบริเวณที่เครื่องนี้ตั้งอยู่ ผ่านทางด้านหน้าของเครื่องไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่อลมนอกเครื่อง จนส่งออกสู่ภายนอกอาคารในที่สุด" ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลม (Blower/Fan) จะอยู่ภายในเครื่องหรือนอกเครื่อง และมีระบบการกรอง (Filtration) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการนำเสนอและผลิตของผู้ผลิตแต่ะละราย แตกต่างกันไป


ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี แบ่งได้กี่ประเภท

ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี นี้มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ลักษณะความเป็นกรด-ด่างของสารเคมีที่ต้องการป้องกัน ลักษณะการติดตั้งร่วมกับระบบระบายอากาศของอาคาร แต่โดยรวมแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

💡 ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Ducted Fume Hood)
คือ ตู้ดูดควัน ที่มีการต่อท่อนำอากาศไประบาย ออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นรูปแบบ ตู้ดูดควัน ที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

รูปแสดง Fume Hood แบบต่อท่อ ยี่ห้อ Bio Plus

💡 ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood)
คือ ตู้ดูดควัน ที่ไม่มีการต่อท่อออกนอกอาคาร แต่จะอาศัยแผงกรองชนิดต่างๆ เพื่อดูดซับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นไว้แทน

รูปแสดง Fume Hood แบบไร้ท่อ ยี่ห้อ Bio Plus


  • ตู้ดูดควันกับตู้ปลอดเชื้อแตกต่างกันอย่างไร? (Fume Hood vs Biological Safety Cabinet)

    ตู้ดูดควันทำหน้าที่ป้องกันสารเคมีจากผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น (Personnel Protection only) ในขณะที่ "ตู้ปลอดเชื้อ" สามารถป้องกันผู้ปฏิบัติงาน (Personnel Protection), ผลิตภัณฑ์ (Product Protection) และสิ่งแวดล้อม (Environment Protection) ได้พร้อมๆกัน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานแทนกันได้ และอาจส่งผลเสียหายต่องานที่ทำและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้่โดยตรง ดังนั้นองค์กรและผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาถึงสภาพงานและความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน


บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509