ตู้ปลอดเชื้อ - Biological Safety Cabinet (Class II)


2018-05-15 19:56

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 2,438

ตู้ปลอดเชื้อ - Biological Safety Cabinet (Class II) ยี่ห้อ Bio Plus

ตู้ Biological Safety Cabinet (Class II) ผลิตด้วยระบบความดันในตู้เป็นลบ (Negative pressure) ตามมาตรฐาน International standard เป็นบริษัท ฯ แรก ๆ ของประเทศไทย ทำให้ตู้ปลอดเชื้อมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง

PROPERTY OF MATERIALS


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตู้ Biological Safety Cabinet

Biological Safety Cabinet บางครั้ง อาจถูกเรียกว่า ตู้ Biohazard Safety Cabinet หรือ Microbiological Safety Cabinet นั้นจะหมายถึง "ตู้ปลอดเชื้อ" ใช้สำหรับงานที่ต้อง ระมัดระวัง เป็นพิเศษ เนื่องจาก ตัวอย่างนั้นเป็น อันตราย ต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือ สิ่งแวดล้อม หรือ ตัวอย่างนั้นได้รับการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน หรือ สิ่งแวดล้อม ตู้ประเภทนี้มีความดันอากาศภายในตู้ต่ำกว่าภายนอกตู้ (Negative pressure) อากาศภายนอกตู้จะถูกดูดเข้าไปในตู้อย่างเดียว ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมจึงปลอดภัยต่อการปนเปื้อน ตู้ชนิดนี้เหมาะที่จะใช้สำหรับการเตรียมยาเคมีบำบัด การทำงานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ การทำงานเกี่ยวกับ cell line และ cell culture เป็นต้น ตู้ Biological Safety Cabinet มี 3 แบบได้แก่

🌳Biological Safety Cabinet (Class I)
ตู้ปลอดเชื้อชนิดนี้ความดันอากาศภายในตู้จะต่ำกว่านอกตู้ ทำให้เกิดการดูดอากาศจากนอกตู้เข้าไปในตู้ และไหลผ่านพื้นผิวทำงานโดยไม่ผ่านการกรอง อากาศจะถูกกรองผ่าน HEPA Filter ก่อนปล่อยสู่สภาพแวดล้อม เป็นตู้ปลอดเชื้อที่มีความปลอดภัย การปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ป้องกันการปนเปื้อนต่อ เซลล์ จุลินทรีย์ หรือยาที่นำมาทำงานในตู้


🌳 Biological Safety Cabinet (Class II)
เป็นตู้ปลอดเชื้อที่ให้ความปลอดภัยหรือป้องกันการปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และต่อ เซลล์ จุลินทรีย์ หรือยา ที่นำมาทำงานในตู้ โดยอากาศจากภายนอกจะถูกกรองด้วย HEPA Filter ก่อนที่จะผ่านลงพื้นผิวทำงานในตู้และหมุนเวียนสู่สภาพแวดล้อม

ตู้ปลอดเชื้อประเภทนี้ได้รับการพัฒนาออกมาเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของตู้ปลอดเชื้อ (NSF Standard 49)


🌳Biological Safety Cabinet (Class III)
เป็น ตู้ปลอดเชื้อ ระบบปิด ที่ให้ความปลอดภัย หรือ ป้องกันการปนเปื้อนต่อ ผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อม และต่อเซลล์ จุลินทรีย์ หรือยา ที่นำมาทำงานในตู้ โดยอากาศจากภายนอก จะถูกกรองด้วย HEPA Filter ก่อนที่จะผ่านลงพื้นผิวทำงานในตู้ และหมุนเวียนสู่สภาพแวดล้อม โดยผ่าน HEPA Filter การทำงานภายในตู้ผ่านถุงมือของตู้ (gauntlets) ซึ่งยึดอยู่กับที่ ตู้ Class II สามารถใช้งาน Biological Safety Level 4บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509