ตู้เก็บเสมหะ - TB. Safety Cabinet


2018-10-08 13:40

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 662

ตู้เก็บเสมหะ - TB. Safety Cabinet ยี่ห้อ Bio Plus

ตู้เก็บเสมหะ เป็นตู้ที่ใช้สำหรับ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ ระบบ Negative Pressure เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของ "เชื้อจุลชีพ" จากละอองสิ่งคัดหลั่ง ของระบบทางเดินหายใจ ในอากาศออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

"ระบบการทำลายเชื้อฯ ขณะเตรียมสิ่งส่งตรวจ"
"ระบบการทำลายเชื้อฯ หลังการเตรียมสิ่งส่งตรวจ"

🌳 ขนาดของตู้ภายนอก กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 180 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร

🌳 ประตูทางเข้า-ออก เป็นแบบบานสวิง สามารถนำรถเข็นนั่งเข้า-ออกได้สะดวก

🌳 โครงสร้างตู้ทำจากผนัง Isowall

🌳 มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้ความสว่างไม่น้อยกว่า 750 lux

🌳 มีหลอดยูวี (UVC) สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

🌳 มี Hour Counter นับชั่วโมงการทำงาน

🌳 มี Timer ตั้งเวลาการทำงานของหลอด UVC ได้ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อฯ ณ ตำแหน่งต่างๆ ภายในตู้โดยใช้ UVC meter โดยความเข้มของคลื่น UVC ต้องไม่น้อยกว่า 400 mW/m

❶ ด้านบนตู้มีหลอดยูวี (UV2) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศและที่ตกค้างบนพื้นผิวของ Working Area ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
❷ ส่วนล่างของโต๊ะมีหลอดยูวี (UV3) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศก่อนเข้าไปยังแผ่นกรอง

🌳 แผงควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าต่างๆ อยู่ภายนอกตู้

🌳 โต๊ะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ (Work Bench)

❶ บริเวณเก็บสิ่งส่งตรวจ (Working Area) สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
❷ แผ่นกรองหยาบ (Pre Filter) ทำจาก Polyester fiber มาตรฐาน EN779:2002 filter class: G4 ใช้กรองอนุภาคขนาดใหญ่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองหลัก
❸ แผ่นกรองหลัก (Main HEPA Filter) ทำจาก Glass fiber paper มาตรฐาน EN1822 filter class: H14 MPPS efficiency ≥99.995% ใช้กรองเชื้อจุลชีพก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
❹ Blower ดูดอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดปรับความเร็วรอบให้ได้ความเร็วลม ตามมาตรฐานเพื่อสร้างระบบ Air Negative Pressure
❺ มีหลอดไฟแสดงการทำงานของ Blower และหลอดยูวี

🌳 บริษัท ผู้ผลิตมีการให้บริการและอะไหล่หลังการขาย ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังติดตั้ง

🌳 เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทย

🌳 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

🌳 สอบเทียบ พร้อมออกใบ Certificate of Calibration ตามมาตรฐาน EN 12469 : 2000 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

❶ Inflow Velocity test
❷ Leak test of Exhaust HEPA filter
❸ Ultraviolet radiation test
❹ Illumination test

🌳 บริษัทฯ ติดตั้งพร้อมทดลองใช้งานและสอนการใช้ให้เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ และสอบเทียบ ณ สถานที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509