ผู้นำด้านตู้ปลอดเชื้อ มาตรฐานระดับสากล !


2018-10-10 12:05

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 348

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการด้านการ สอบเทียบ, ซ่อม และ เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อและแบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet, Laminar Air Flow, TB. Safety Cabinet และอื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยมั่นใจว่า ท่านจะได้รับ สินค้า และ บริการ ที่มีคุณภาพ ในระดับสากล แต่ราคา แบบไทยๆ โดยทีมงานวิศวกร ผู้ชำนาญ ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 18 ปี พร้อมบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาชีพ อย่างแท้จริง!มาตรฐาน การสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ระดับสากล อาทิเช่น European standard : EN 12469, Australian standard : 1807, British standard : BS 2646, ANSI/ASHRAE standard : 110,NSF/ANSI 49 เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า บุคลากร และ ผลการวิเคราะห์ จาก การปฏิบัติงาน มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ในการพัฒนา "ศักยภาพ" ของบุคลากร ให้มีความรู้ ความสารถ ด้วยบริการ ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และ ประทับใจ

สอบเทียบ โดยวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และชำนาญงานมากกว่า 18 ปี ดำเนินการ สอบเทียบ และรายงานผลตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เช่น Measurement Method (EN:12469,AS:1807.3, ANSI/ASHRAE 110-1995), ขบวนการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเครื่องมือวัด ด้วยการ สอบเทียบ กับสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ การรายงานผลการสอบเทียบตามข้อกำหนดISO/IEC 17025 โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

🌳 Biological Safety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ) Class I II III
● Downflow Velocity Test
● Inflow Velocity Test
● Leak Test of HEPA Filters
● Illumination Test
● Ultraviolet Radiation Test
● Airflow pattern Test
● Sound Test

🌳 TB.Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ)
● Inflow Velocity Test
● Leak Test of HEPA Filters
● Illumination Test
● Ultraviolet Radiation Test

🌳 PCR (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม)
● สอบเทียบอุณหภูมิ Well block

🌳 Laminar Air Flow (ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์)
● Downflow velocity test
● Main HEPA Filter Leak Test
● Ultraviolet radiation Test
● Illumination Test

🌳 Fume Hood (ตู้ดูดไอสารเคมี)
● Face Velocity Test
● Illumination Test
● Sound Test

🌳 ISOLATOR (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด)
● Downflow Velocity Test
● Inflow Velocity Test
● Breach Velocity test
● Leak Test of HEPA Filters
● Particle counter test

ขอบข่ายงานสอบเทียบ


ซ่อม และ เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชนิด ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาห้อง cleanroom ตู้ปลอดเชื้อ ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น สามารถปรับ Adjust ให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจเช็คได้ทั่วประเทศไทย พร้อมรับประกัน งานซ่อม 1 ปี
● เดินระบบไฟตู้ใหม่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ในกรณีระบบไฟฟ้าไม่สามารถซ่อมได้)
● HEPA Filter
● Charcoal Filter
● Motor Blower
● UV Lamp
● Fluorescent
● Board Control


จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509