บริการสอบเทียบ


2019-01-09 15:04

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 397

ศูนย์สอบเทียบ บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ สอบเทียบ โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญงาน มากกว่า 18 ปี ดำเนินการ สอบเทียบ และรายงานผล (Certificate of Calibration) ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 เช่น Measurement Method (EN:12469, AS:1807.3, ANSI/ASHRAE 110-1995), ขบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้วยการ สอบเทียบ กับสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ, การรายงานผลการสอบเทียบตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 โดยมีขอบเขต การให้บริการ ดังต่อไปนี้

  1. Biological Safety Cabinet (ตู้ปลอดเชื้อ) - Class I II III
  2. Laminar Air Flow (ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์)
  3. Fume Hood (ตู้ดูดไอสารเคมี)
  4. TB.Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ)
  5. PCR (เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม)
  6. ISOLATOR (ตู้ผสมยาเคมีบำบัด)

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet (ตู้เก็บเสมหะ) และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย โทร. 02-152-8277 หรือ 089-920-1509