Fume Hood คืออะไร?


2022-01-08 01:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 240

blank
ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) หรือ ที่บางครั้งมักเรียกสั้นๆกันจนติดปากว่า "ฮู้ด (Hood)" คืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ ที่ทำหน้าที่ "ป้องกันผู้ปฏิบัติการจากอันตรายของสารเคมีหรือสารระเหย

ตู้ดูดควัน หรือ ตู้ระบายควัน (FUME HOOD)

เป็นเครื่องมือพื้นฐาน สำหรับห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการ *ดูดไอสารเคมี* ในขณะทำการทดลองทางเคมี หรือ เตรียมการ หรือการปฏิบัติงานใดๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือ ไอระเหย หรือ ควันของสารเคมี ที่เกิดขึ้นในขณะทำการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบัติงาน [ตู้ดูดควัน](page/id/ตู้ดูดควันbioplus) ที่ดีจะต้องมีโครงสร้างที่ทำจากวัสดุที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีทนทานต่อสภาพเปียกชื้นจากการใช้น้ำ และ ต้องทนทานต่ออุณหภูมิสูงๆ [ตู้ดูดควัน ](page/id/ตู้ดูดควันbioplus)ที่ดีจะต้องออกแบบให้มี การเคลื่อนที่ของลมเป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMIC) เพื่อให้ลมมีการเคลื่อนที่ผ่านแผงบังคับแนวลม (BRFFLE) ที่เป็นตัวบังคับแนวลมไม่ให้เกิดการม้วนตัว (TURBULENT) 

🌳อะไรคือตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี ?

ตู้ดูดควัน-ตู้ดูดไอสารเคมี (Laboratory Chemical Fume Hood) หรือที่บางครั้งมักเรียกสั้นๆกันจนติดปากว่า "ฮู้ด (Hood)"

คืออุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ "ป้องกันผู้ปฏิบัติการจากอันตรายของสารเคมีหรือสารระเหย (Volatile Organic Compounds, VOCs) อาทิเช่น Acetone, Xylene, Formaldehyde, Ethanol เป็นต้น ระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง หรือทางการหายใจก็ตาม" 

blank

🌳หลักการทำงานของตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมีเป็นอย่างไร?

หลักการทำงานเริ่มจาก "การดูดอากาศภายในบริเวณที่เครื่องนี้ตั้งอยู่ ผ่านทางด้านหน้าของเครื่องไปทางผนังด้านหลัง และไหลไปตามท่อลมนอกเครื่อง จนส่งออกสู่ภายนอกอาคารในที่สุด" ซึ่งตำแหน่งการติดตั้งชุดพัดลม (Blower/Fan) จะอยู่ภายในเครื่องหรือนอกเครื่อง และมีระบบการกรอง (Filtration) หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการนำเสนอและผลิตของผู้ผลิตแต่ะละราย แตกต่างกันไป

🌳ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี แบ่งได้กี่ประเภท?

ตู้ดูดควัน - ตู้ดูดไอสารเคมี นี้มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน ลักษณะความเป็นกรด-ด่างของสารเคมีที่ต้องการป้องกัน ลักษณะการติดตั้งร่วมกับระบบระบายอากาศของอาคาร แต่โดยรวมแล้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ


  • 1. ตู้ดูดควันแบบต่อท่อ (Ducted Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่มีการต่อท่อนำอากาศไประบายออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นรูปแบบตู้ดูดควันที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย
  • 2. ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ (Ductless Fume Hood) : คือตู้ดูดควันที่ไม่มีการต่อท่อออกนอกอาคาร แต่จะอาศัยแผงกรองชนิดต่างๆ เพื่อดูดซับกลิ่นสารเคมีเหล่านั้นไว้แทน


🌳ตู้ดูดควันกับตู้ปลอดเชื้อแตกต่างกันอย่างไร?

ทำหน้าที่ป้องกัน สารเคมี จากผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น (Personnel Protection only) ในขณะที่ ตู้ปลอดเชื้อ สามารถป้องกัน ผู้ปฏิบัติงาน (Personnel Protection), ผลิตภัณฑ์ (Product Protection) และ สิ่งแวดล้อม (Environment Protection) ได้พร้อมๆกัน

ซึ่ง "ไม่สามารถนำมาใช้งานแทนกันได้" และอาจส่งผลเสียหายต่องานที่ทำและสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้่โดยตรง ดังนั้นองค์กรและผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาถึงสภาพงานและความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองนี้ให้ชัดเจนเสียก่อน

---

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)