ตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น - Fume Hood


2022-01-11 16:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 212

blank
ตู้ดูดกลิ่น และ ดูดไอสารเคมี ที่เป็นอันตราย โดยมีตัวกรองไอสารเคมีไว้ แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกสู่สภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และ สิ่งแวดล้อม จากสารเคมีและกลิ่น โดยผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ANSI/ASHRAE 110-1995: Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods สำหรับ ตู้ดูดไอสารเคมี แบบไร้ท่อ
blank
blank

☁️ ความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ภายในไม่น้อยกว่า 500 lux สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

☁️โครงสร้างด้านหน้าตู้เอียงประมาณ 50 องศาเพื่อความสะดวกต่อการทำงาน ทำให้ นั่งก้มหน้าทำงานหน้าตู้ในท่าที่สบายโดยไม่รู้สึกเมื่อยแม้จะทำงานเป็นเวลานาน ๆ

☁️ มอเตอร์ Brand: ebm (เยอรมันนี) มีความคงทน เสียงเงียบ 

☁️ แผ่นกรอง Main Filter ชนิด Activated carbon สำหรับดูดซับกลิ่น และ ไอสารเคมี

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)