บริการตรวจรับรองตู้ปลอดเชื้อ

Biological Safety Cabinet (Class II)


2022-01-15 17:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 240

blank
การตรวจรับรอง หรือ การสอบเทียบ ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของตู้ วิธีการตรวจรับรองประยุกต์มากจาก คู่มือเครื่อง หรือ มาตรฐานสากล อาทิเช่น European standard EN 12469 : Biotechnology Performance criteria for microbiological safety cabinet, Australian standard AS 1807.23 Determination of intensity of radiation from germicidal ultraviolet lamps, NSF/ANSI 49 – 2016 Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification เพื่อยืนยันว่าตู้ปลอดเชื้อมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน ต่อตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และทำให้ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบ มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
blank

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด จัดทำและผ่านการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO/IEC 17025 มีองค์ประกอบสำคัญภายใต้ระบบการควบคุม ดังนี้ 


❶ ผู้ปฎิบัติการสอบเทียบ** ต้องกระทำการสอบเทียบด้วยความชำนาญ โดยต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านเกณฑ์ เป็นผู้ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหรือ ผ่านการยืนยันผลการใช้ได้ระหว่างบุคคล จากหัวหน้าห้อง Lab สอบเทียบ


❷ วิธีการสอบเทียบ** ตามคู่มือเครื่องหรือมาตรสากล เช่น European standard EN 12469, NSF International Standard /American National Standard NSF/ANSI 49, Australian standard AS 1807 เป็นต้น


❸ เครื่องมือที่ใช้สอบเทียบ** เป็นเครื่องมือที่มี คุณสมบัติ ใช้สอบเทียบ ตู้ปลอดเชื้อ Biological safety cabinets (Class II) โดยตรงและ มีการจัดทำระบบคุณภาพเครื่องมือ เช่น IC, PM, และ สอบเทียบ กับสถาบันที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 หรือสูงกว่าเท่านั้น 


❹ Certificate of Calibration** จัดทำตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 สามารถสอบกลับได้ถึง SI Unit ในทุกขอบข่ายที่สอบเทียบอย่างชัดเจน 

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)