การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศ

(HEPA filter Leak Test)


2022-01-15 20:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

blank
การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศ (HEPA filter Leak Test)

✎วิธีการ : เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศ Main and Exhaust HEPA filter ตะเข็บรอยต่อ กับตัวโครงของ ตู้ปลอดเชื้อ โดยอัดอนุภาคสาร PAO. (Poly-Alpha-Olefin) ที่มีขนาดประมาณ 0.3 µm ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า  10 µg/l โดยใช้เครื่อง Aerosol Photometer วัดปริมาณความหนาแน่นของอนุภาคให้ทั่วแผ่น HEPA Filter รวมทั้งบริเวณขอบรอยต่อระหว่างแผ่น HEPA filter กับตู้ ค่าปริมาณการรั่ว จะต้องไม่เกิน 0.01%   

สารที่ใช้ทดสอบ: PAO (Poly-Alpha Olefin)


✔เกณฑ์การยอมรับ : สารทดสอบ PAO สามารถผ่าน HEPA filter ได้มากสุด: 0.01 % ของค่า upstream 

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)