การทดสอบความสว่างภายในตู้

(Illumination Test)


2022-01-15 21:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

blank
การทดสอบความสว่างภายในตู้ (Illumination Test)

เครื่องมือมาตรฐาน : การวัดค่าความสว่างภายในตู้ใช้ lux meter.


✎วิธีการ : เพื่อทดสอบความสว่างพื้นที่ปฏิบัติงานภายในตู้ การกำหนดตำแหน่งวัดความสว่างแสดงได้ดังรูป

✔เกณฑ์การยอมรับ : ค่าความสว่างของพื้นที่ใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 750 lux 

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)