บริการตรวจรับรองตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น Fume Hood


2022-01-17 14:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

blank
บริการตรวจรับรองตู้ดูดไอสารเคมีและกลิ่น Fume Hood

การตรวจรับรองตู้ดูดไอสารและกลิ่น การสอบเทียบประกอบด้วย

● Face velocity test สอบเทียบความเร็วลมหน้าตู้

● Illumination Test สอบเทียบประสิทธิภาพความส่องสว่างของหลอดไฟฟ้า

● Sound Test สอบเทียบระดับเสียงตู้

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)