ตู้เก็บเสมหะ

TB. Safety Cabinet


2022-01-27 09:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

blank
ตู้เก็บเสมหะ เป็นตู้ที่ใช้สำหรับ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ ระบบ Negative Pressure เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของ "เชื้อจุลชีพ" จากละอองสิ่งคัดหลั่ง ของระบบทางเดินหายใจ ในอากาศออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

"ระบบการทำลายเชื้อฯ ขณะเตรียมสิ่งส่งตรวจ"

blank

"ระบบการทำลายเชื้อฯ หลังการเตรียมสิ่งส่งตรวจ"

blank

ขนาดของตู้ภายนอก กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 180 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร

ประตูทางเข้า-ออก เป็นแบบบานสวิง สามารถนำรถเข็นนั่งเข้า-ออกได้สะดวก

blank

 โครงสร้างตู้ทำจากผนัง Isowall


 มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้ความสว่างไม่น้อยกว่า 750 lux


 มีหลอดยูวี (UVC) สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน


 มี Hour Counter นับชั่วโมงการทำงาน


 มี Timer ตั้งเวลาการทำงานของหลอด UVC ได้ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อฯ ณ ตำแหน่งต่างๆ ภายในตู้โดยใช้ UVC meter โดยความเข้มของคลื่น UVC ต้องไม่น้อยกว่า 400 mW/m


  • ด้านบนตู้มีหลอดยูวี (UV2) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศและที่ตกค้างบนพื้นผิวของ Working Area ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
  • ส่วนล่างของโต๊ะมีหลอดยูวี (UV3) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศก่อนเข้าไปยังแผ่นกรอง


แผงควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าต่างๆ อยู่ภายนอกตู้


โต๊ะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ (Work Bench)


  • บริเวณเก็บสิ่งส่งตรวจ (Working Area) สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
  • แผ่นกรองหยาบ (Pre Filter) ทำจาก Polyester fiber มาตรฐาน EN779:2002 filter class: G4 ใช้กรองอนุภาคขนาดใหญ่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองหลัก
  • แผ่นกรองหลัก (Main HEPA Filter) ทำจาก Glass fiber paper มาตรฐาน EN1822 filter class: H14 MPPS efficiency ≥99.995% ใช้กรองเชื้อจุลชีพก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • Blower ดูดอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดปรับความเร็วรอบให้ได้ความเร็วลม ตามมาตรฐานเพื่อสร้างระบบ Air Negative Pressure
  • มีหลอดไฟแสดงการทำงานของ Blower และหลอดยูวี


บริษัท ผู้ผลิตมีการให้บริการและอะไหล่หลังการขาย ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังติดตั้ง


เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทย


รับประกันคุณภาพ 1 ปี


สอบเทียบ พร้อมออกใบ Certificate of Calibration ตามมาตรฐาน EN 12469 : 2000 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 ❶ Inflow Velocity test

 ❷ Leak test of Exhaust HEPA filter

 ❸ Ultraviolet radiation test

 ❹ Illumination test[box]


บริษัทฯ ติดตั้งพร้อมทดลองใช้งานและสอนการใช้ให้เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ และสอบเทียบ ณ สถานที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)