ตู้เก็บเสมหะ

TB. Safety Cabinet


2022-01-27 09:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 178

blank
ตู้เก็บเสมหะ เป็นตู้ที่ใช้สำหรับ การเตรียมสิ่งส่งตรวจ ระบบ Negative Pressure เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายของ "เชื้อจุลชีพ" จากละอองสิ่งคัดหลั่ง ของระบบทางเดินหายใจ ในอากาศออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

"ระบบการทำลายเชื้อฯ ขณะเตรียมสิ่งส่งตรวจ"

blank

"ระบบการทำลายเชื้อฯ หลังการเตรียมสิ่งส่งตรวจ"

blank

ขนาดของตู้ภายนอก กว้าง 120 เซนติเมตร ลึก 180 เซนติเมตร สูง 200 เซนติเมตร

ประตูทางเข้า-ออก เป็นแบบบานสวิง สามารถนำรถเข็นนั่งเข้า-ออกได้สะดวก

blank

 โครงสร้างตู้ทำจากผนัง Isowall


 มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้ความสว่างไม่น้อยกว่า 750 lux


 มีหลอดยูวี (UVC) สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพ ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน


 มี Hour Counter นับชั่วโมงการทำงาน


 มี Timer ตั้งเวลาการทำงานของหลอด UVC ได้ สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำลายเชื้อฯ ณ ตำแหน่งต่างๆ ภายในตู้โดยใช้ UVC meter โดยความเข้มของคลื่น UVC ต้องไม่น้อยกว่า 400 mW/m


  • ด้านบนตู้มีหลอดยูวี (UV2) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศและที่ตกค้างบนพื้นผิวของ Working Area ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน
  • ส่วนล่างของโต๊ะมีหลอดยูวี (UV3) ขนาดความยาวคลื่น 254 nm. สำหรับทำลายเชื้อจุลชีพภายในอากาศก่อนเข้าไปยังแผ่นกรอง


แผงควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าต่างๆ อยู่ภายนอกตู้


โต๊ะสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ (Work Bench)


  • บริเวณเก็บสิ่งส่งตรวจ (Working Area) สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย
  • แผ่นกรองหยาบ (Pre Filter) ทำจาก Polyester fiber มาตรฐาน EN779:2002 filter class: G4 ใช้กรองอนุภาคขนาดใหญ่เพื่อยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองหลัก
  • แผ่นกรองหลัก (Main HEPA Filter) ทำจาก Glass fiber paper มาตรฐาน EN1822 filter class: H14 MPPS efficiency ≥99.995% ใช้กรองเชื้อจุลชีพก่อนออกสู่สิ่งแวดล้อม
  • Blower ดูดอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมชุดปรับความเร็วรอบให้ได้ความเร็วลม ตามมาตรฐานเพื่อสร้างระบบ Air Negative Pressure
  • มีหลอดไฟแสดงการทำงานของ Blower และหลอดยูวี


บริษัท ผู้ผลิตมีการให้บริการและอะไหล่หลังการขาย ภายในระยะเวลา 5 ปี หลังติดตั้ง


เป็นผลิตภัณฑ์ของ ประเทศไทย


รับประกันคุณภาพ 1 ปี


สอบเทียบ พร้อมออกใบ Certificate of Calibration ตามมาตรฐาน EN 12469 : 2000 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 ❶ Inflow Velocity test

 ❷ Leak test of Exhaust HEPA filter

 ❸ Ultraviolet radiation test

 ❹ Illumination test[box]


บริษัทฯ ติดตั้งพร้อมทดลองใช้งานและสอนการใช้ให้เจ้าหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงานได้ และสอบเทียบ ณ สถานที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)