บริการตรวจรับรองตู้เก็บเสมหะ TB. Safety Cabinet

TB. Safety Cabinet


2022-01-28 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

blank
บริการตรวจรับรองตู้เก็บเสมหะ TB. Safety Cabinet

การตรวจรับรองตู้เก็บเสมหะ การสอบเทียบประกอบด้วย

● Air Change rate test ทดสอบบริมาตรอากาศหมุนเวียนภายในตู้

● Leak Test of HEPA Filters ทดสอบประสิทธิภาพการกรองอากาศของแผ่นกรอง HEPA filter 

● Ultraviolet radiation Test ทดสอบประสิทธิภาพความเข้มคลื่นรังสี ของหลอด UVC 

● Illumination Test ทดสอบประสิทธิภาพความสว่างภายในตู้

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)