ตู้กรองอากาศบริสุทธิ์

Laminar Air Flow


2022-01-28 11:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

blank
บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย Laminar Air Flow ใช้สำหรับงานเขี่ยเชื้อ งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ งานเพาะเลี้ยงเห็ด (Tissue Culture) ภายในโรงพยาบาล อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงงานเกษตรกรรม

การสอบเทียบ ตู้ Laminar Air Flow (Type : Vertical or Horizontal) ตามมาตรฐาน Australian Standard AS 1807 Workstations, and safety cabinet – Method of test เพื่อยืนยันว่าตู้ปลอดเชื้อมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน ต่อตัวอย่าง และทำให้ผลการวิเคราะห์ / ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


การตรวจรับรอง ชีวนิรภัย การสอบเทียบประกอบด้วย

● Downflow velocity test สอบเทียบความเร็วลม 

● HEPA Filter Leak Test สอบเทียบประสิทธิภาพการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศ 

● Ultraviolet radiation Test สอบเทียบประสิทธิภาพความเข้มของหลอด UV 

● Illumination Test สอบเทียบประสิทธิภาพความส่องสว่างของหลอดไฟฟ้า

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)