ตู้ผสมยาเคมีบำบัด

ISOLATOR


2022-01-28 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

blank
บริการตรวจรับรองตู้ผสมยาเคมีบำบัด ISOLATOR

การตรวจรับรองตู้ Isolator การสอบเทียบประกอบด้วย

● Downflow Velocity Test

● Inflow Velocity Test

● Breach Velocity test

● Leak Test of HEPA Filters

● Particle counter test

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)