เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

PCR machine


2022-01-28 12:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

blank
บริการตรวจรับรองเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR machine

การสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Thermo Cycler) เพื่อทดสอบอุณหภูมิที่ Well block โดยวิธีการสอบเทียบจากมาตรฐาน ASTM: E 715-80, Bring the unit to the specified temperature and allow it to reach a steady state. Record the temperature of the nine thermocouples for a period of at least half an hour and complete cycle of control. เพื่อยืนยันว่าคุณลักษณะของ Ramp rate heating, Ramp rate cooling, Thermal uniformity, Thermal accuracy, Heated lid temperture ของเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR Thermo Cycler) มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ / ตรวจสอบ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้


การตรวจรับรองเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม การสอบเทียบประกอบด้วย

❶ สอบเทียบอุณหภูมิ Well block 6 อุณหภูมิ คือ 30, 95, 90, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส หรือทางห้องปฏิบัติการกำหนดเอง ทั้งหมด 15 จุด (สำหรับ PCR machine 96 well) พร้อมออกใบ Certificate of Calibration


 สอบเทียบอุณหภูมิ Well block 6 อุณหภูมิ คือ 30, 95, 90, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส หรือทางห้องปฏิบัติการกำหนดเอง ทั้งหมด 9 จุด (สำหรับ PCR machine 64 well) พร้อมออกใบ Certificate of Calibration


 สอบเทียบอุณหภูมิ Well block 6 อุณหภูมิ คือ 30, 95, 90, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส หรือทางห้องปฏิบัติการกำหนดเอง ทั้งหมด 9 จุด (สำหรับ PCR machine 48 well) พร้อมออกใบ Certificate of Calibration


 สอบเทียบอุณหภูมิ Well block 6 อุณหภูมิ คือ 30, 95, 90, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส หรือทางห้องปฏิบัติการกำหนดเอง ทั้งหมด 9 จุด (สำหรับ PCR machine 32 well) พร้อมออกใบ Certificate of Calibration


 สอบเทียบอุณหภูมิ Well block 6 อุณหภูมิ คือ 30, 95, 90, 70, 60 และ 50 องศาเซลเซียส หรือทางห้องปฏิบัติการกำหนดเอง ทั้งหมด 9 จุด (สำหรับ PCR machine 25 well) พร้อมออกใบ Certificate of Calibration

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)