บริการสอบเทียบ

Calibration


2022-02-01 17:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 275

blank
ให้บริการสอบเทียบโดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานมากกว่า 20 ปี ดำเนินการสอบเทียบและรายงานผลตามมาตรฐานการผลิต/คู่มือเครื่อง เช่น Measurement Method (EN:12469, AS:1807.3, ANSI/ASHRAE 110-1995, NSF/ANSI 49-2008) ขบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดด้วยการสอบเทียบกับสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

และเรายังมีบริการ Preventive maintenance

การบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย

blank
logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)