เครื่องสำรองไฟ - UPS


2022-02-28 16:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 178

blank overlay-image
UPS ( Uninterruptible Power Supply ) คือ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดป้ญหาเกียวกับไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากได้ เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

STABILIZER

blank

STABILIZER

blank

คุณสมบัติทั่วไป


① ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

② ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ (Zero current crossing)

③ อัตราส่วนของ Crest Factor เป็น 6 ต่อ 1

④ ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 6 ระดับ (6 Taps change)

⑤ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac (L-N) -25% +23%

⑥ แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac (L-N) ±5%

⑦ ให้สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็น Pure sine wave

⑧ แสดงผลด้วย 7-segment LED และมิเตอร์แบบตัวเลข 

⑨ ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก

⑩ ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

⑪ ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร

⑫ ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าตก

⑬ รับประกันสินค้า 2 ปี

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)