เครื่องสำรองไฟ - UPS


2022-02-28 16:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

blank overlay-image
UPS ( Uninterruptible Power Supply ) คือ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สามารถทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีที่เกิดป้ญหาเกียวกับไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชากได้ เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการกระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่าย เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไป


 ① เป็น UPS ชนิด True On-line Double Conversion ให้กระแสไฟฟ้าที่คงที่และต่อเนื่องตลอดเวลา

 ② ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการทำงานทั้งหมด เพื่อความเที่ยงตรงของไฟฟ้าขาออก

 ③ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/25% (Full load)

 ④ แรงดันไฟฟ้าขาออก 220, 230 & 240 Vac +/1% (สามารถเลือกแรงดันไฟขาออกได้)

 ⑤ สัญญาณไฟฟ้าขาออกของภาค Inverter เป็น Pure Sine Wave

 ⑥ สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์)

 ⑦ สามารถเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้าด้วยการพ่วงแบตเตอรี่ได้ (Options)

 ⑧ สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่อง และสามารถเปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องมีไฟ AC INPUT

 (DC Power On)

 ⑨ มีสัญญาณไฟ LCD บอกสภาวะการทำงาน : UPS On, On-line, battery mode, bypass mode & alarm

 ⑩ มีสวิตฉุกเฉินสำหรับปิดการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (Emergency power off)

 ⑪ สามารถควบคุมการเปิดปิดปลั๊กไฟขาออกเป็นชุดๆ ได้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มระยะเวลาสำรองไฟฟ้า

 ⑫ สามารถเลือกให้เครื่องสำรองไฟฟ้าทำงานในโหมดประหยัดพลังงานได้ (High efficiency mode)

 ⑬ รองรับการใช้งานผ่านพอร์ตสัญญาณ RS232, USB PORT สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่านโปรแกรม

 ViewPower สำหรับตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

 ⑭ รองรับการใช้งานร่วมกับ SNMP Card เพื่อความสะดวกในการควบคุมการทำงานของ UPS ผ่านระบบ

Network

 ⑮ ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555

blank

STABILIZER

blank

คุณสมบัติทั่วไป


① ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

② ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์ (Zero current crossing)

③ อัตราส่วนของ Crest Factor เป็น 6 ต่อ 1

④ ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 6 ระดับ (6 Taps change)

⑤ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac (L-N) -25% +23%

⑥ แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac (L-N) ±5%

⑦ ให้สัญญาณไฟฟ้าขาออกเป็น Pure sine wave

⑧ แสดงผลด้วย 7-segment LED และมิเตอร์แบบตัวเลข 

⑨ ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ, ไฟตก

⑩ ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

⑪ ระบบป้องกันการใช้ไฟเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร

⑫ ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและแรงดันไฟฟ้าตก

⑬ รับประกันสินค้า 2 ปี

logo

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จำกัด ให้บริการ ด้านการสอบเทียบ, ซ่อม, เปลี่ยนอะไหล่ ผลิต และ จำหน่าย เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ตู้ Fume Hood แบบมีท่อ และ แบบไร้ท่อ ตู้ปลอดเชื้อ ชนิดต่างๆ Biological Safety Cabinet , Laminar Air Flow , TB. Safety Cabinet ตู้เก็บเสมหะ และ อื่นๆ ด้วยเครื่องมือ และ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย

โทร. [02-152-8277](tel:02-152-8277) หรือ [089-920-1509](089-920-1509)